webbyrå i Tyresö, Trollbäcken med allt för WordPress
Webbtrender 2016

Övergripande kan sägas att trenderna från 2014 som förfinades under 2015 kommer att fortsätta sin förfining även under 2016. I de trenderna räknar vi in: Minimalism, Platt , Videobildspel, Bakgrundsvideo, Animationer, Långa skrollningar, Hamburgermenyer, Responsivitet, Mobilen först och Nyhetsbrevs-popup.

UX och Mobile Det finns två ledord inför 2016; UX och Mobile. UX är förkortning för User Experience, dvs. användarupplevelse och själva interaktionen mellan människa och maskin. Mobile är precis som det låter, att mobiltelefonen är den primära enheten som används vid besök på en webplats.

Material design Som alternativ till den numera vanliga Platta designen förväntas Material design vinna mark. Material design kännetecknas av att vara ren, utan en massa irriterande skräp. Den har solida färger, skarpa kanter och ganska tunna linjer och den är tredimensionell – inte bara två dimensioner som för Platt design.

Typografi Typografi, typsnitt och fonter ökar i antal och varianter. Det finns typografi för att förstärka varje budskap och få en bildlig harmoni. Tecknen, bokstäverna och deras stil signalerar till oss. Vi kan också använda typografi för att öka läsbarheten och för att hjälpa ögat att fånga de bilder av bokstäver som ögat letar efter. T.ex. är bokstäver med fötter som regel lättare att läsa än bokstäver utan fötter. Likaså kan typografi som efterliknar handstil faktiskt ge ett mer personligt intryck, även om vi vet att det är en maskin som skrivit.

Mobile UX På mindre skärmar där tidigare bilder använts för att ge effekt kommer nu fantasifulla fonter att användas för att ge liv och effekt och ren läsbar text blir än viktigare. Vi kommer också att ”toucha”, ”tapa” och ”swipa” än mer och det kommer att göra att till begreppet responsivitet får vi nu också räkna in att webplatsen ska ställa om från Klick till Touch, Tap och Swipe när en mobil besökare landar på sidan.

Mobile Layouts Minimalism gäller. Det gäller att få rent och hanterligt på en liten skärm. Här kommer Material design att bli en hjälp.

Flera bilder och färre texter Vi tenderar att titta mer på bilder och video och mindre på text. Det ställer nya krav på sökmotorerna som ju gillar text för att kunna finna sökord. Bilderna kommer samtidigt att bli finare med bättre upplösning samtidigt som webläsarna kommer att bli ännu bättre på att visa bilder.

Cards Den lätt fyrkantiga design som kallas Card, eller Kort på svenska, växer vidare med möjligheter att vrida och vända på korten och ge flera effekter när man ”hovrar” över dem.

Dynamic Storytelling Med dynamiskt berättande menas att berätta en historia med i huvudsak bilder och med stöd av lite text. I viss mån kan det liknas vid samma format som för serietidningar – en serie bilder med lite text. Den ovan nämnda Card design lämpar sig väl för denna form av berättande.

Större fokus på kommentarer på Sociala medier De flesta kommenterar hellre på sociala medier än på en enskild webplats, vilket leder till att de sociala kommentarerna kommer att integreras med webplatsen så att alla kan kommentera via sitt sociala konto och ändå blir det synligt på webplatsen.

Större fokus på innehåll och mindre fokus på annonser Under de senaste åren har människor blivit blinda för en massa annonser på toppen, sidan och botten av en webplats. Istället utvecklas webplatsen mot en iögonfallande landningssida, där själva artiklarna har fått mer bilder samtidigt som annonserna kommit att flytta in bland artiklarna.

Större fokus på layout i artiklarna Det är själva innehållet som är viktigt vilket också ställer krav på att vi styra layouten över innehållet, i t.ex. en artikel. Därför kommer ny funktionalitet för kunna göra just det, att göra en layout i en artikel och ett inlägg.

Kolla in alla Nyttigheter (bilder, ljud etc.)

Ta mig till WPverkstans Nyttigheter

Tjänster

WPLyftet

wordpress_hearts-300x295WPLyftet – för dig som redan har en hemsida och vill lyfta till en webplats där du har kontrollen och kan göra själv.

Har du redan en hemsida/websida som det är svårt att ändra på? Måste du be någon annan att göra ändringarna? Fungerar din sida dåligt på smartphones och plattor (inte responsivt)? Saknar du saker som du skulle vilja berätta om på din sida? Saknar du funktioner på din sida?

Då är WPLyftet något för dig!

WPHjälpen

wordpress_grey-300x300WPHjälpen – för dig som behöver hjälp samt råd och dåd när du jobbar med din WordPress-site.

Behöver Du hjälp med din webplats? Har du kanske rent av kört fast? Vill du ha råd om hur du ska göra och tänka? Frågor och funderingar uppkommer. Och ibland händer det att man kör fast eller råka hamna i något läge där det känns som att man kört fast. Kanske du rent av hamnar i ett akutläge där tidsbrist råder.

Då finns WPHjälpen tillhands med rådgivning, assistans och service.

WPWorkShop

wordpress_verktyg-300x278WPWorkShop – vi lär dig grunderna i WordPress samtidigt som vi mejslar fram dina nya webplats.

I en gemensam workshop lär vi dig grunderna i WordPress samtidigt som vi tillsammans praktiskt och konkret mejslar fram din nya eller förändrade webplats. Vi kommer att förklara skillnaden mellan innehåll (content) och utseende (appearance) samt hur de två byggstenarna arbetar tillsammans. I samband med utseende kommer vi även att definiera strukturen. Så snart vi tagit de första stegen kommer du direkt att få en känsla för hur webplatsen kommer att upplevas.

Vad kostar det?

WPVerkstan strävar efter att vara kostnadseffektiv. Redan vid första kontakten gör vi en uppskattning av omfattningen och tidsåtgången.

WordPress låga inlärningströskel medger att alla kan bidra, framförallt med innehållet på websidan. Därför blir du själv det viktigaste kugghjulet. Erfarenheter visar att det är innehållet som kräver mest engagemang och tid. Tekniken är med WordPress den absolut mindre delen av insatsen. Vi har exempel på uppdrag där uppdragsgivaren endast behöver några timmar för att komma igång samt några timmar därefter för rådgivning och assistans. Det finns även uppdragsgivare som vill att vi gör allt, vilket naturligtvis leder till ökad tidsåtgång.

Vi debiterar 750:- (exklusive moms) per timma för samtliga våra tjänster. Du ska alltid veta hur mycket tid du beställt och förbrukat. Enkelt och rakt.

WPVerkstan är ett affärsområde inom Staxo AB

Här finns WPVerkstan

Här finns WPVerkstan