+46 705938827 jerker@wpverkstan.eu

WP WorkShop

Teori och praktik direkt.

Teori

I WorkShop får du de teoretiska grunderna samtidigt som vi tillsammans faktiskt gör din nya webbsida.

Praktik

I WPWorkShop är det du som gör. Det är du som sitter vid spakarna, vid skärmen och gör, så att du själv den kan sköta din webbplats.

Direkt

Med WPWorkShop kommer du igång direkt, utan långa möten, torrsim och en massa mail och snack. Vi gör!

Hur då?

Du besöker WPverkstan i Tyresö för en koncentrerad stund i verkstan. Oftast en första stund om 2-3 timmar. Ibland räcker det och resten kan vi ordna per telefon.

Ibland kan ytterligare en stund vara bra.

Allt efter dina förutsättningar och behov!